مدیر روابط عمومی استقلال از توافق حنیف عمران زاده با باشگاه خبر داد.

مدیر روابط عمومی استقلال از توافق حنیف عمران زاده با باشگاه خبر داد.

 

 

در حالیکه جلسه میان مدیرعامل باشگاه استقلال با عمران زاده هنوز ادامه دارد،محمد سررشته داری از توافق نهایی میان طرفین خبر داد.

به گزارش اوج نیوز، مدیر روابط عمومی استقلال گفت: توافقات انجام شده و عمران زاده را بازیکن استقلال بدانید.

قرار است عمران زاده به زودی در تمرین استقلال حاضر شود.