وضعیت محمدرضا خلعتبری هنوز معلوم نیست با این حال این مهاجم ملی پوش، مسئولان سپاهان وعده داده است در صورت بازی در ایران فقط در سپاهان حضور خواهد داشت.

وضعیت محمدرضا خلعتبری هنوز معلوم نیست با این حال این مهاجم ملی پوش، مسئولان سپاهان وعده داده است در صورت بازی در ایران فقط در سپاهان حضور خواهد داشت.

 

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از یک مقام آگاه در تیم سپاهان، در آخرین جلسه علیرضا رحیمی، مدیر عامل تیم سپاهان با خلعتبری، این مهاجم به آن ها پاسخ مثبت داده و مدعی شد در صورت حضور در ایران بدون شک در سپاهان بازی خواهد کرد، مدیر برنامه های این بازیکن همچنان در حال مذاکره با تیم های عربی است چرا که با توجه به پیشنهادات خوبی که این بازیکن از تیم های حوضه خلیج فارس دارند، بعید نیست از بازی در ایران صرف نظر کند پیش از این صحبت از پیوستن خلعتبری به تیم عجمان امارات بود که گویا در هاله ای از ابهام قرار دارد.