مازیار زارع با باشگاه ملوان قراردادی یکساله امضا کرد.

مازیار زارع با باشگاه ملوان قراردادی یکساله امضا کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، مازیار زارع که در پایان فصل گذشته قراردادش را با باشگاه ملوان فسخ کرده بود امشب بعد از مذاکره با مدیران باشگاه ملوان قراردادی یک ساله با ملوان امضا کرد.