صعود مقتدرانه ی تیم ملی ایران به جام جهانیی ۲۰۱۴ برزیل که بی شک برگ زرینی در تاریخ فوتبال کشور […]

صعود مقتدرانه ی تیم ملی ایران به جام جهانیی ۲۰۱۴ برزیل که بی شک برگ زرینی در تاریخ فوتبال کشور خواهد بود و بار دیگر فوتبال  ایران را به سوی ترقی و پیشرفت می برد ، بر همه مبارک باد .