اختصاصی – مردان و زنان انزلیچی پس از صعود مقتدرانه ی تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل ساعتها در خیابانهای شهر انزلی به شادی و پایکوبی پرداختند و این روز خوب را با یکدیگر جشن گرفتند . در ادامه می توانید گزارش تصویری این جشن خیابانی را مشاهده نمایید .

اختصاصی – مردان و زنان انزلیچی پس از صعود مقتدرانه ی تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل ساعتها در خیابانهای شهر انزلی به شادی و پایکوبی پرداختند و این روز خوب را با یکدیگر جشن گرفتند . در ادامه می توانید گزارش تصویری این جشن خیابانی را مشاهده نمایید .