در فرم جدید قرارداد بازیکنان فوتبال تاکید شده که آنها حتما باید کارگزار یا وکیل رسمی داشته باشند وگرنه بخشی از قراردادشان باید به فدراسیون اختصاص پیدا کند.

در فرم جدید قرارداد بازیکنان فوتبال تاکید شده که آنها حتما باید کارگزار یا وکیل رسمی داشته باشند وگرنه بخشی از قراردادشان باید به فدراسیون اختصاص پیدا کند.

 

 

به گزارش مدال نیوز، ارش شکرریز در گفت و گو با مدال نیوز، اظهار داشت: طبق فرم قراردادهای جدیدی که از سوی سازمان لیگ در اختیار باشگاه‌ها و هیئت‌های فوتبال قرار گرفته سه نفر باید قراردادها را امضا کنند. بازیکن، باشگاه و مدیر برنامه رسمی یا وکیل قانونی بازیکن. جالب است که طبق ماده ۱۱-۸ آئین‌نامه جدید نقل و انتقالات هر بازیکنی که مدیربرنامه یا کارگزار رسمی نداشته باشد و مستقیم با باشگاه قرارداد امضاکند درآنصورت باید ۵ درصد از کل مبلغ قراردادش به فدراسیون فوتبال پرداخت کند.

وی در گفت و گو با مدال نیوز ادامه داد: طبق آئین‌نامه جدید نقل و انتقالات بازیکنان، اگر بازیکنی توسط یک مدیربرنامه غیررسمی که کارگزار رسمی نباشد قرارداد امضا کند در آنصورت یک نیم فصل از حضور در نقل و انتقالات محروم خواهد شد. به جهت اینکه طبق قوانین فیفا دخالت شخص ثالث در قرارداد بازیکنان که کارگزار رسمی نیستند منع شده است و این قانون برای مبارزه با دلالیسم است. این قانون آئین‌نامه جدید نقل و انتقال فوتبال ایران هم آمده است.

این وکیل فوتبال  در گفت و گو با مدال نیوز تصریح کرد: این قانون برای حمایت از بازیکنان و مربیان جوان نوشته شده تا آنها با استفاده از کارگزار رسمی به کلیه مفاد قراردادشان آگاه شوند و با هرگونه سوء‌ استفاده باشگاه ها با بازیکنان مقابله شود.