امسال سال جوانها در ملوان است ما بودجه کمتری نسبت به سال قبل داریم از بازیکنان فعلی ملوان می خواهم در بستن قرارداد کمی رعایت حال ما را بکنند .

 

امسال سال جوانها در ملوان است ما بودجه کمتری نسبت به سال قبل داریم از بازیکنان فعلی ملوان می خواهم در بستن قرارداد کمی رعایت حال ما را بکنند .

 

صادق درودگر در گفتگویی با پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب “گفت : همه این بازیکنان از دل مردم این شهر به فوتبال معرفی شدند اما یکسری از این عزیزان دستمزدی معادل دوبرابر سال قبل از ما طلب می کنند و این کمی شرایط را سخت می کند ما نمی خواهیم بازیکنی را به زور نگه داریم هر کسی که در این فصل آتی با ما بود دستش را می فشاریم واز بازیکنی هم که از ما جدا شد تقدیر می کنیم ما امسال بیشتر به دنبال بازیکنانی هستیم که با دلشان مثل همیشه برای این مردم پر شور فوتبال بازی کنند مطمعنم امسال ملوان شش یا هفت بازیکن خوب به فوتبال این مملکت معرفی می کند .

وی در پایان گفت : از مردم با فرهنگ بندرانزلی می خواهم که از جوانان حمایت کنند و بازیکنان با تجربه ما هم به این جوانها کمک کنند تا بتوانیم تیم خوبی را برای آینده ملوان آماده کنیم .