مدیرعامل باشگاه نفت تهران از تمدید قرارداد با سیدامین منوچهری و مازاد اعلام شدن میثم حسینی در تیم فوتبال این باشگاه خبر داد.

 

مدیرعامل باشگاه نفت تهران از تمدید قرارداد با سیدامین منوچهری و مازاد اعلام شدن میثم حسینی در تیم فوتبال این باشگاه خبر داد.

 

 

 

منصور قنبرزاده در مورد جدایی امین منوچهری از تیم نفت تهران گفت: قرار بود امشب این بازیکن برای فسخ قراردادش به باشگاه بیاید. او پیشنهادهای مالی خوبی داشت اما با توجه به اعلام نیاز یحیی گل‌محمدی به این بازیکن و اینکه ما نیز با خانواده منوچهری نیز صحبت کردیم در نهایت این بازیکن به ما تخفیف داد و قراردادش برای یک فصل دیگر با نفت تهران تمدید شد.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: میثم حسینی مدافع تیم نفت در فهرست مازاد باشگاه قرار گرفت و این بازیکن قطعا از تیم نفت جدا می‌شود و دیگر نیازی به او نداریم.