آنجایی که ظاهرا محمد قاضی با پرسپولیس به توافق نرسیده و او را باید از این تیم جدا شده دانست می توان گفت احتمال ماندن انصاری فرد در جمع سرخ ها زیاد است

آنجایی که ظاهرا محمد قاضی با پرسپولیس به توافق نرسیده و او را باید از این تیم جدا شده دانست می توان گفت احتمال ماندن انصاری فرد در جمع سرخ ها زیاد است

با تعیین تکلیف  محمد قاضی ،تکلیف کریم انصاری فرد هم در پرسپولیس روشن خواهد شد.

از آنجایی که ظاهرا محمد قاضی با پرسپولیس به توافق نرسیده و او را باید از این تیم جدا شده دانست می توان گفت احتمال ماندن انصاری فرد در جمع سرخ ها زیاد است البته اگر اتفاق خاصی نیفتد وپیشنهادهای اروپایی به کریم در حد شایعه مطرح شده باشد.

با این حال قاضی که  با پرسپولیس به توافق نرسید مد نظر راه آهن،تراکتورسازی،سپاهان و استقلال قرار دارد  که دو تیم اول به شدت دنبال جذب او هستند  و به نظر می رسد احتمال حضور این مهاجم در استقلال کمتر از بقیه گزینه ها باشد.

از طرفی چنانچه جدایی قاضی قطعی شود باید منتظر ورود رسمی کریم انصاری فرد به تمرینات پرسپولیس بود؛اتفاقی که شاید  مثلا همین فردا در اردبیل زادگاه کریم رخ دهد.انصاری فرد دو روز پیش یک بار با لباس شخصی در تمرین پرسپولیس حاضر شد اما تا حالا با تیم دایی تمرین نکرده است.