تراکتوری ها با من حرف زدند و خود آقا رسول خطیبی نیز در تلاش است که به گسترش فولاد بروم اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

 

تراکتوری ها با من حرف زدند و خود آقا رسول خطیبی نیز در تلاش است که به گسترش فولاد بروم اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

 

سعید دقیقی بازیکن فصل پیش سایپا دوست دارد به خاطر دینی که به مردم تبریز دارد به یک تیم تبریزی برود.

 

در این زمینه دقیقی به سایت گل گفت:تراکتوری ها با من حرف زدند و خود آقا رسول خطیبی نیز در تلاش است که به گسترش فولاد بروم اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

وقتی از سعید دقیقی پرسیدیم که از تیم های دیگر هم پیشنهاد داری گفت:بله من به طور رسمی از مس و راه آهن پیشنهاد دارم و قطعاً تا چند روز دیگر به یکی از این ۴تیم می پیوندم.البته  من از یکی از تیمهای سرخابی هم پیشنهاد داشتم که ادامه دار نبود .