باید دید آیا پرسپولیسی ها برگه قرارداد این ۳ بازیکن را منتشر می کنند یا نه؟

باید دید آیا پرسپولیسی ها برگه قرارداد این ۳ بازیکن را منتشر می کنند یا نه؟

مشکلات دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس تمامی ندارد.در تازه ترین اختلافات ، سعید شیرینی مصاحبه کرده و مدعی شده  بازیکن سپاهان با پرسپولیس قرارداد داخلی دارند و اگر نیاز باشد قراردادهای آنها را منتشر خواهند کرد.

حالا سوالی پیش می آید. این ۳ بازیکن چه کسانی هستند. راه دوری نمی رویم. یکی اش همین رحمان احمدی است که با پرسپولیسی ها به توافق رسید و سر از سپاهان در آورد .

دومی یعقوب کریمی است که ابتدا با پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرد اما با توجه به نداشتن رضایت نامه تصمیم گرفت به سپاهان برود و پیراهن این تیم را بپوشد.

سومی هم به نظر می رسد قاسم دهنوی است که گفته می شود بعد از سپاهان با پرسپولیس هم قرارداد داخلی امضا کرده و برگه قرارداد هم در باشگاه پرسپولیس وجود دارد.

باید دید آیا پرسپولیسی ها برگه قرارداد این ۳ بازیکن را منتشر می کنند یا نه؟