مدیر عامل باشگاه ملوان از پیشنهاد یک میلیون یورویی تیم قطری به علی کریمی خبر داد.

مدیر عامل باشگاه ملوان از پیشنهاد یک میلیون یورویی تیم قطری به علی کریمی خبر داد.

به گزارش فارس، صادق دوردگر در نشست خبری سرمربی جدید ملوان اظهار داشت: یک تیم قطری پیشنهاد یک میلیون یورویی برای علی کریمی داشته و این پیشهاد از طریق یکی از دوستان به من رسید.

من آن را با واسطه به علی کریمی انتقال دادم. این بازیکن به من پیغام داد اگر این قرارداد انجام شود، ۲۰۰ هزار یورو از این قرارداد را به تیم ملوان انزلی کمک می‌کنم.