قاسم دهنوی از جمله بازیکنانی بود که رضایت نامه خود را در یافت نمود .

قاسم دهنوی از جمله بازیکنانی بود که رضایت نامه خود را در یافت نمود .

امروز مدیر عامل تراکتور در تبریز در دفتر کارش تبریز بود تا قرار داد های جدیدی را منعقد کند و از طرفی با یکی دو بازیکن دیگر تسویه حساب نموده و برای جدایی آنها رضابیت نامه صادر کند، قاسم دهنوی از جمله بازیکنانی بود که رضایت نامه خود را در یافت نمود وبرای   حضور در اصفهان تبریز را ترک کرد ، او یک هفته قبل خانه مورد اجاره خود را تحویل واسباب کشی نموده بود .
همچنین مهدی ثابتی دروازه بان کهنه کار این تیم در حال رایزنی بود وآنچکه از ظاهر قضایا مشخص بود احتمال ماندن این دروازه بان به حداقل رسیده مگر اینکه اتفاقات دیگری در راه باشد .