بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان به فولاد خوزستان پیوست.

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان به فولاد خوزستان پیوست.

باشگاه فولاد خوزستان در ادامه تکمیل بازیکنان خود برای فصل آینده حسن جعفری بازیکن فصل پیش تیم سپاهان را به خدمت گرفت.

به گزارش فارس،این بازیکن با عقد قراردادی دو ساله به عضویت فولاد در آمد.

فولادی ها پیش از این با ارشاد یوسفی، مهرداد جماعتی، مهدی نوری و امید خالدی تمدید قرارداد کرده بودند.