اگر اتفاق خاصی رخ ندهد باید او را سکاندار نارنجی پوشان در فصل سیزدهم لیگ برتر بدانیم.

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد باید او را سکاندار نارنجی پوشان در فصل سیزدهم لیگ برتر بدانیم.

سایت گل- روند مذاکرات مس کرمان با مجتبی تقوی خوب پیش رفته و بنظر می رسد این مربی را باید کرمانی بدانیم. تقوی که فصل قبل هدایت سایپا را بر عهده داشت این فصل جای خود را به فیرات داد. او طی روزهای گذشته مذاکرات خوبی با کرمانی ها داشته و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد باید او را سکاندار نارنجی پوشان در فصل سیزدهم لیگ برتر بدانیم.