عجب روزهایی بود ، وقتی قدم به استادیوم می گذاشتی بوی آب آلبالوی مدخل ورودی مستت می کرد هنوز روی سکوها جابه جا نشده بودی فریادی عاشقانه آشنایی از سمتی دیگر بلند می شد (( ملوان برزیلته)) این صدای پیرمردی بود که ابتدای بازی با این شعار که صدایش  کل استادیوم  را به وجد می آورد و زنگ خطر را برای حریفان به صدا در می آورد اینجا بود که غرش قلعه ترسناک سن سیروس شروع می شد چنان غوغایی برپا می کرد که تیم های مقابل از ترس پایین آمدن روحیه جرأت نمی کردند برای تمرین قبل از مسابقه به زمین بیایند .

عجب روزهایی بود ، وقتی قدم به استادیوم می گذاشتی بوی آب آلبالوی مدخل ورودی مستت می کرد هنوز روی سکوها جابه جا نشده بودی فریادی عاشقانه آشنایی از سمتی دیگر بلند می شد (( ملوان برزیلته)) این صدای پیرمردی بود که ابتدای بازی با این شعار که صدایش  کل استادیوم  را به وجد می آورد و زنگ خطر را برای حریفان به صدا در می آورد اینجا بود که غرش قلعه ترسناک سن سیروس شروع می شد چنان غوغایی برپا می کرد که تیم های مقابل از ترس پایین آمدن روحیه جرأت نمی کردند برای تمرین قبل از مسابقه به زمین بیایند .

 

 

 

یکدلی و یکرنگی موج می زد نام ملوان بود که هر لحظه بلندتر از هر ثانیه ای به گوش می رسید گویی مردم آمده بودند که هر چه فریاد دارند با نام ملوان بر سر حریفان خالی کنند و  ورد زبان هواداران این جمله بود (( اینجا  انزلی ها )) !!

 

 

 

وای که چه پر غرور این جمله را به زبان می آوردند مگر می شد با این جو ترسناک تیمی جان سالم به در ببرد به اواخر بازی که می رسیدیم و سرمای سکوها بر جان و تن غلبه می کرد گوشه گوشه استادیوم را که می دیدی آتشی روی سکوها روشن بود هرکس به دنبال روزنامه یا مقوایی بود که روی آتشی که بغل دستیش روشن کرده بیاندازد تا همه با هم گرم شوند اتحاد و یکدلی موج میزد این بود رمز موفقیت و پایداری ملوانان .

 

 

 

و اکنون روزهایی را می گذرانیم که مقایسه آن با آن ایام دل هر ملوانی را به درد می آورد هر کسی ساز خودش را می زند از مدیر گرفته تا مربی و بازیکن و پیشکسوت و هوادار …

 

 

 

هر کسی انگار اوست که راست می گوید و بس .

 

 

 

مسابقه عیار سنجی میزان هواداری گذاشته ایم که چه کسی ملوانی تر است ! هیچ کس کوتاه نمی آید ! کار دیگر از انتقاد گذشته . ادبیات انتقادی تبدیل شده به توهین و تهمت و افترا …

 

 

 

فرق هم نمی کند که طرف صحبتمان کیست همه را متهم می کنیم . هیچ حد و مرزی هم وجود ندارد! مدیران و بازیکنان و کادر به کنار حتی به پیشکسوتانمان هم رحم نمی کنیم کسانی که سالهای سال خون دل خوردند وبا سیلی صورت خودراسرخ نگه داشته تا این میراث گرانبها بدستمان برسد.نمیتوان کتمان کرد که هرانسانی در زندگیش اشتباهی داشته ودارد وشاید دربرخی اوقات کارهایی کرده که مورد انتقاد هواداران هم قرار گرفته اما این دلیلی نمیشود که با هرنوع ادبیاتی در مورد شان اظهار نظر گردد. انتقاد وبحث وبررسی کارنامه افراد واینکه چه عملکردی درطول دوران حضورشان در ملوان داشته اند فرق میکند بااینکه هرجور که دلمان بخواهد در موردشان صحبت کنیم.!

 

 

 

در مورد بازیکنان هم چنین وضعیتی وجود دارد .بازیکنانی که در مکتب اصیل ملوان پرورش پیدا کرده اند وبارها وبارها موجبات خوشحالیمان را فراهم کرده اند والبته آنها هم مرتکب اشتباهاتی در زندگی ورزشیشان شده واین از چشمان تیزبین هواداران بدور نمانده اما همیشه وهمیشه به نیمه خالی لیوان نگاه کردن باعث میشود که فقط نقاط تاریک روزهایشان رابیاد بیاوریم وهمه چیز را زیر پا بگذاریم که البته از بزرگترهای تیم وپیشکسوتان ومربیان ومدیران تیم هم انتظار میرود که در چنین شرایط حساسی از حاشیه سازی ومصاحبه ومتهم ساخت یکدیگر دست برداشته وبرای حفظ آرامش ملوان تا جاییکه میتوانند دلسوزانه رفتار نمایند.

 

 

 

درهرصورت این نوشته به معنای طرفداری از افرادی که در نتایج ملوان و ناراحتی هواداران ملوان دراین سالها نقش داشته اند،نیست.بلکه بحث برسر اینست که اینگونه بیرحمانه وبدون مرز تاختن به کسانی که دیروز وامروز پیراهن مقدس ملوان را پوشیده اند وعرق ریخته اند ،مناسب هواداران فهیم ریشه دار ملوان دست اندرکارانش نیست!

 

 

 

بیاد داشته باشید امروز از فوتبال حرفه ای صحبت میکنیم اما واقعیت اینست که امکانات وبودجه ملوانان در حد تیمهای متوسط لیگ یکی هم نبوده ونیست! وهمچنین پیشکسوتان وبزرگترهای تیم وبازیکنان چنددهه اخیر ملوان بودند که با تمام سختیها ومشکلات به مصاف حریفان تا بن دندان مسلح رفتند وباعث شدند که من وشما همچنان در سن سیروس شاهد تماشای وهیجان وشوروشعف لیگ برتری باشیم وقبول کنیم که میتوانستیم نفت آبادان،وبرق شیراز واستقلال اهواز وابومسلم ،وشاهین بوشهر و…باشیم ونشدیم وشاید هم برای پرواز نیازی به همتی والاتر وتلاش بیشتر داشتیم که …

 

بهرحال برای اولین بار یک مربی خارج از مجموعه ومکتب ملوان وارد این تیم شده وآنطور که بویش می آید سالی بسیار سخت وطاقت فرسایی در انتظارمان است ومثل همیشه عادت کرده ایم که داشته هایمان رادرمقابل پیشنهادهای وسوسه انگیز تیمهای متمول لیگ ازدست بدهیم،قطعا امسال سخت وسخت تر از سالهای گذشته است ودر گذرگاه بسیار دشواری قرارگرفته ایم بخصوص با تغییر وتحولات درروی نیمکت وتغییر نسلی که در ملوانان روی خواهد داد والبته گذرازچنین گردنه هایی سخت وطاقت فرسا ،وپای گذاشتن دوباره به ماراتن لیگی که حریفان با تمام قوا می آیند ورویارویی با آنها ودوام آوردن،میسر نیست مگر با اتحاد وهمدلی وحمایت همه جانبه از سمبل وهویت ورزش استان.

 

 

 

هواداران ملوان نشان داده اند که مرد روزهاس سخت هستند وانشاء الله در فصل جدید بدور از هرگونه سلایق شخصی وچنددستگی ،یکبار دیگر دست دردست هم گذاشته وبا حفظ ارزش وحرمت نام بزرگ ملوان ازاین آزمون سخت سربلند بیرون خواهیم آمد.

 

 

 

وبه کوری چشم کسانی که حضور و موجودیت ۵۰ساله ملوان بزرگ مثل استخوانی درگلویشان است ،باردیگر پرواز سرافرازانه قوی سپید را جشن خواهیم گرفت.

 

 

 

ملوان اسمش همیشه جاویدان.یاعلی

 

 

 

شهرام شاهین

 

منبع : ملوان کلاب.نت (www.MalavanClub.Net)