نزدیکان باشگاه استقلال احتمال این انتقال را کم نمی دانند به خصوص اینکه کریمیان در مقطعی شاگرد قلعه نویی بوده است.

نزدیکان باشگاه استقلال احتمال این انتقال را کم نمی دانند به خصوص اینکه کریمیان در مقطعی شاگرد قلعه نویی بوده است.

گفته می شود اگر استقلال نتواند به هر دلیلی هافبک های مورد نظر قلعه نویی مانند احمد جمشیدیان را جذب کند مهدی کریمیان بازیکن تراکتورساری تبریز به این تیم آبی پوش خواهد پیوست.

به گزارش پایگاه خبری “تماشاگر” ظاهرا این بازیکن در لیست شماره “ب” قلعه نویی قرار دارد.

نزدیکان باشگاه استقلال احتمال این انتقال را کم نمب دانند به خصوص اینکه کریمیان در مقطعی شاگرد قلعه نویی بوده است.