اختصاصی – به گفته مدیر عامل باشگاه ملوان صادق درودگر دروازبان فصل پیش ملوان قرارداد خود را تمدید خواهد کرد .

 

اختصاصی – به گفته مدیر عامل باشگاه ملوان صادق درودگر دروازبان فصل پیش ملوان قرارداد خود را تمدید خواهد کرد .

 

 

به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” ، صادق درودگر در حاشیه بازدید اسکوکیچ از امکانات باشگاه ملوان گفت :

ابراهیم میرزاپور دروازبان با سابقه کشور را در این فصل جذب خواهیم کرد و قرارداد سرگی پاشنکو را نیز به زودی تمدید خواهیم کرد .

سرگی پاشنکو در فصل گذشته دروازبان اصلی تیم ملوان بود و نمایش خوبی را از خود به جا گذاشته بود .