محمد قاضی پس از جلسه امروز بعدازظهر با رویانیان با او به توافق اولیه رسید.

محمد قاضی پس از جلسه امروز بعدازظهر با رویانیان با او به توافق اولیه رسید.


به گزارش فارس، محمد قاضی مهاجم تیم پرسپولیس بعدازظهر امروز با رویانیان دیدار کرد و با او برای امضای قرارداد به توافقات اولیه رسید. البته قاضی دو شرط دارد تا قرارداد نهایی خود را امضا کند که گفته می شود بحث مالی در شرط‌های او جایی ندارد.