رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ از محرومیت ۶ ماهه و جریمه نقدی بازیکنانی خبر داد که با دو باشگاه قرارداد امضا کنند.

رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ از محرومیت ۶ ماهه و جریمه نقدی بازیکنانی خبر داد که با دو باشگاه قرارداد امضا کنند.


حجت الاسلام علیرضا علیپور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد اینکه برخی بازیکنان مثل قاسم دهنوی با دو باشگاه قرارداد امضا می‌کنند، اظهار داشت: گزارش‌هایی به سازمان لیگ رسیده که برخی بازیکنان پس از عقد قرارداد اولیه با یک باشگاه با باشگاه دیگری هم مذاکره و عقد قرارداد می‌کنند. در چنین مواردی اگر باشگاه اول قرارداد امضا شده بازیکن را به فدراسیون یا سازمان لیگ ارایه کند با بازیکن متخلف برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بازیکنی که با دو باشگاه قرارداد امضا می‌کند فقط در صورتیکه از باشگاه اول رضایت‌نامه کتبی بگیرد می‌تواند برای باشگاه دوم بازی کند در غیر اینصورت چنین بازیکنی به مدت ۶ ماه یا یک نیم فصل محروم خواهد شد و نمی‌تواند به هیچ باشگاهی برود. همچنین به میزان ۵۰ درصد مبلغ قرارداد با باشگاه دوم بازیکن و یا مدیر برنامه‌اش جریمه خواهد شد. که نیمی از این مبلغ به باشگاه اول و نیمی دیگر به حساب فدراسیون واریز می‌شود.

علیپور در مورد اینکه اگر بازیکن بتواند از باشگاه اول رضایت‌نامه بگیرد دیگر برخوردی با او نخواهد شد، گفت: خیر بازهم سازمان لیگ به دلیل تخلف بازیکن می‌تواند او را جریمه کرد.

رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ با اشاره به صحبت‌های هوشنگ نصیرزاده در برخی رسانه‌ها اظهار داشت: متاسفانه برخی از دوستان اظهار نظرهای شخصی انجام می‌دهند که با مصوبات هیئت رئیسه مغایر و مخالف است. صحبت‌هایی نظیر اینکه نیازی به ثبت قرارداد در هیئت فوتبال و فدراسیون نیست و یا اینکه قرارداد داخلی قابل قبول نیست. به این دوستان توصیه می‌کنم که اظهار نظرهای شخصی‌شان را برای خودشان نگه دارند و آنها را به فدراسیون و سازمان لیگ نسبت ندهند.