بحث حضور جواد نکونام در استقلال، به صورت جدی پیگری می شود اما قرار نیست این بازیکن در این تیم بماند و بحث جدایی اش جدی عنوان شده است.

بحث حضور جواد نکونام در استقلال، به صورت جدی پیگری می شود اما قرار نیست این بازیکن در این تیم بماند و بحث جدایی اش جدی عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، از منابع غیر رسمی خبر می رسد بحث جدایی این بازیکن از این تیم استقلال در حالی است که آبی ها بدنبال یک هافبک دفاعی جانشین وی هستند زیراعنوان شده است در صورت جدایی نکونام، این بازیکن باید جانشین در حد نام و عملکردش در تیم استقلال داشته باشد.

گفتنی است: ابراهیمی، به عنوان هافبک تیم سپاهان اصلی ترین گزینه آبی هاست زیرا قرار است وی به عنوان گزینه اصلی مورد  ارزیابی کامل قرار بگیرد و حتی مذاکرات ابتدایی نیز با وی صورت  و انجام گرفته است.

شایان ذکر است: این بازیکن در صورت جدایی نکونام به صورت جدی با آبی ها  وارد مذاکره می شود و در غیر این صورت باید برای ماندن در سپاهان با مسئولین این تیم وارد مذاکره شود اما آبی ها اصرار به ماندن نکونام دارند.