باشگاه راه‌آهن قرارداد ۳ بازیکن خود را تمدید کرد.

باشگاه راه‌آهن قرارداد ۳ بازیکن خود را تمدید کرد.


به گزارش سایت باشگاه راه‌آهن، این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر علاقه باشگاه پرسپولیس برای جذب بهادر عبدی شنیده می‌شد اما او در واکنش به این زمزمه‌ها گفت که دوست دارد در راه‌آهن بماند. بهادر عبدی روز یکشنبه پنجم خرداد ماه در باشگاه حاضر شد و قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا به همه این شایعات و زمزمه‌ها پایان دهد.

همچنین ابراهیم کریمی که در حال حاضر قدیمی‌ترین بازیکن تیم بزرگسالان محسوب می شود قراردادش را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.کریمی هم مانند تعداد زیادی از بازیکنان تیم روز یکشنبه پنجم خرداد در محل باشگاه حاضر شد و قرارداد فصل آینده‌اش را امضا کرد.

حامد نورمحمدی دیگر بازیکنی است با راه‌آهنی‌ها تمدید کرد.

نورمحمدی هم مثل سایرین روز یکشنبه در باشگاه حاضر شد و پای قرارداد فصل آینده خود را امضا کرد.