مدافع سابق شاهین بوشهر و بازیکن مس کرمان در تیررس استقلالی ها قرار گرفت و مسئولان باشگاه به دنبال جذب این بازیکن هستند البته در صورت جدایی علی حمودی و پژمان منتظری این بازیکن به استقلال ملحق خواهد شد.

مدافع سابق شاهین بوشهر و بازیکن مس کرمان در تیررس استقلالی ها قرار گرفت و مسئولان باشگاه به دنبال جذب این بازیکن هستند البته در صورت جدایی علی حمودی و پژمان منتظری این بازیکن به استقلال ملحق خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران : مسعود نظرزاده مدافع مس کرمان به دلیل شرایط موجود در مس تمایلی برای ماندن در این تیم ندارد و از طرفی هم با جدایی حمودی و منتظری، آبی پوشان در صددند تا وی را جذب کنند.
گویا استقلالی ها توانستند رضایت وی را جلب کنند اما تا زمانی که بودجه ی وزارت به باشگاه تزریق نشود هیچ بازیکنی به صورت قطعی با آبی پوشان قرار دارد امضا نخواهد کرد. البته مدیر عامل باشگاه قول مساعدت به استقلالی ها داده و از آن ها چند روز فرصت خواسته است.