[caption id="attachment_8863" align="alignnone" width="521"]آرش افشین[/caption]
مسئولان تیم فولاد خوزستان جذب آرش افشین را در اولویت خود قرار دادند. سفر آرش افشین به فرانسه و بازی در لیگ این کشور منتفی شد، این در حالی است که وی بازیکن آزاد است و می تواند با هر تیمی قرارداد ببندد.

 

آرش افشین

مسئولان تیم فولاد خوزستان جذب آرش افشین را در اولویت خود قرار دادند. سفر آرش افشین به فرانسه و بازی در لیگ این کشور منتفی شد، این در حالی است که وی بازیکن آزاد است و می تواند با هر تیمی قرارداد ببندد.

 

با این حال فولادی ها هم درصددند وی را بار دیگر جذب کرده و به خدمت خود درآورند. البته این بازیکن بعد از پایان فصل مذاکره ای با فولادی ها نداشته است. از این رو مسئولان این تیم اولویت اول خود را جذب افشین قرار دادند تا این مهره مؤثر را دوباره به تیمشان برگردانده شود.

*لیست فولاد اعلام می شود

حسین فرکی بعد از تمدید قرارداد با تیم فولاد خوزستان لیست بازیکنان موردنظر آنها در اختیارشان قرار دارد، در همین رابطه شنیدیم این تیم دیگر مایل به عقد قرارداد با برخی بازیکنان نیست و به زودی لیست مازاد خود را اعلام می کنند تا دیگر باشگاه ها برای عقد قرارداد با این بازیکنان وارد مذاکره شوند.