او پیش از این با مس کرمان هم مذاکراتی داشت و باید دید عاقبت به کدام تیم می پیوندد.

او پیش از این با مس کرمان هم مذاکراتی داشت و باید دید عاقبت به کدام تیم می پیوندد.

 

سایت گل- جدایی علی دایی از جمع لوکوموتیورانان ، مدیران باشگاه را برای جذب جانشین او به تکاپو انداخته است. اصلی ترین گزینه راه آهنی ها مجید جلالی است که مذاکرات خوب و مثبتی هم با این تیم داشته است.

 

 

او پیش از این با مس کرمان هم مذاکراتی داشت و باید دید عاقبت به کدام تیم می پیوندد.