در فصلی که همه رویاها و آرزوهای دل انگیز ملوانیان یک به یک در میان سایه ها گم شدند باز هم مردی بود که بتواند پرچم بندرنشینان را بالا بگیرد و دلهایشان را گرمی بخشد .

در فصلی که همه رویاها و آرزوهای دل انگیز ملوانیان یک به یک در میان سایه ها گم شدند باز هم مردی بود که بتواند پرچم بندرنشینان را بالا بگیرد و دلهایشان را گرمی بخشد .

 

پرچمی که پیش از این نیز توسط بزرگ مردان این شهر که جزئی از افتخارات فوتبال این مرز و بوم هستند افراشته شده بود تا نام ملوان و انزلی برای همیشه در دفتر تاریخ فوتبال کشور ثبت شود . پس از عزیز اسپندار و محمد احمدزاده که در سالهای دور موفق به کسب عنوان آقای گلی شدند این بار پسر نیک بندر نیز میتواند بار دیگر به این مهم دست پیدا کرده و عنوانی را کسب نماید که شایسته اش است . به هر حال حضور در خط آتش ملوان در تمام این سالها و به ثمر رساندن ۵۴ گل تا کنون چیزی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت . جلال برای همیشه به تاریخ ملوان پیوسته است .

 

امروز روز میلاد پسر طلایی بندر ، سید جلال رافخایی است و امیدواریم سیدجلال که گلهایش یادآور خاطرات خوبی برای ما بوده در ادامه زندگی اش روزها و لحظه هایی خوش در پیش روی داشته باشد . جلال عزیز ! میلادت مبارک .

 

از طرف همه ی “ملوان کلابی ها”

 

منبع : ملوان کلاب.نت (www.MalavanClub.Net)