محمد صادق درودگر ، نصرت ایراندوست را به عنوان رییس کمیته فنی باشگاه ملوان منصوب نمود .

محمد صادق درودگر ، نصرت ایراندوست را به عنوان رییس کمیته فنی باشگاه ملوان منصوب نمود .

 

به گزارش “ملوان کلاب” و به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، محمد صادق درودگر، طی حکمی نصرت ایراندوست را به عنوان رییس کمیته فنی باشگاه ملوان منصوب کرد .

 

بر پایه این گزارش همچنین مدیر عامل باشگاه ملوان بندرانزلی ، طی احکام جداگانه ای علی نیاکانی ، بیژن شجاعی ، حمید غفاری و قاسم سلطانزادی را به عنوان اعضای کمیته فنی باشگاه ملوان انتخاب و منصوب نمود .

 

غلام محمدوند نیز از سوی محمد صادق درودگر به عنوان دبیر کمیته فنی باشگاه ملوان انتخاب و منصوب شد .