سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی نوجوانان مورد توجه باشگاه لوگانوی سوئیس قرار گرفت.

سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی نوجوانان مورد توجه باشگاه لوگانوی سوئیس قرار گرفت.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی نوجوانان که عضو باشگاه ملوان است مورد توجه باشگاه لوگانوی سوئیس قرار گرفته است.

صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان فیلم بازی‌های این بازیکن را به سوئیس برد و مذاکراتی با مسئولان این باشگاه سوئیسی انجام داده است اما انتقال این بازیکن به اروپا احتمالاً بعد جام جهانی نوجوانان انجام بگیرد.

 

درودگر در مورد انقال این بازیکن به اروپا گفت : درودگر در مورد انتقال سعید عزت‌اللهی به تیم لوگانوی سوئیس گفت: من با مدیران این باشگاه در سوئیس مذاکره کردم و فیلم بازی‌های عزت‌اللهی را به آنها نشان دادم آنها معتقد بودند با توجه به جوانی این بازیکن پول زیادی بابت انتقالش نمی‌دهند و فقط مبلغی به عنوان آموزش به او پرداخت می‌شود. من با مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان در این مورد صحبت کردم که آنها به من گفتند بعد از جام جهانی زیر ۱۶ سال عزت‌اللهی را ترانسفر کن که من می‌خواهم همین کار را بکنم. عزت‌اللهی عضو تیم ملی نوجوانان است.

 

منبع : فارس