متاسفانه به دلیل تغییراتی که سرورِ سایت در حال انجام دادنِ آن بود ، چند روزی ورود به سایت برای بخش اعظمی از کاربران “ملوان کلاب” امکان پذیر نبود .

متاسفانه به دلیل تغییراتی که سرورِ سایت در حال انجام دادنِ آن بود ، چند روزی ورود به سایت برای بخش اعظمی از کاربران “ملوان کلاب” امکان پذیر نبود .

 

در حال حاضر این اختلالات برطرف شده است و ملوان کلابی های عزیز می توانند مانند گذشته وارد سایت شوند و اخبار تیم محبوب خود را دنبال کنند .

به سبب بروز این مشکلات ناخواسته  از کاربران همیشه همراهمان پوزش می طلبیم .