در روزهای آغازین زمستان سال ۸۹ قرار داشتیم که آدرس اصلیِ سایت (www.MalavanClub.Net) فیلتر شد ! این در حالی بود که تمامی آدرس های سایت بدون مشکل باز می شد و تنها آدرس صفحه ی اصلی سایت با فیلترینگ مواجه شد .

در روزهای آغازین زمستان سال ۸۹ قرار داشتیم که آدرس اصلیِ سایت (www.MalavanClub.Net) فیلتر شد ! این در حالی بود که تمامی آدرس های سایت بدون مشکل باز می شد و تنها آدرس صفحه ی اصلی سایت با فیلترینگ مواجه شد .

خوشبختانه در طول این دو سال با وجود فیلترینگ هیچگاه مخاطبین خود را از دست ندادیم و طبق آمار هر روز بر مخاطبین ما افزوده شد و این همیشه مایه ی مباهات ما و همکارانمان در ملوان کلاب بوده است . حال پس از ۸۱۰ روز آدرس اصلی سایت (www.MalavanClub.Net) با پیگیری مدیریت سایت و مساعدت و همکاری جناب آقای رحمان زاد ریاست محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد بندرانزلی ، از حالت فیلتر خارج شده است . همچنین این مژده را به خوانندگان عزیز “ملوان کلاب” می دهیم که پیش از آغاز سال نو از قالب جدید ، اختصاصی و حرفه ای سایت رونمایی خواهد شد . منتظر تغییرات گسترده ی ملوان کلاب باشید .