اختصاصی – ملوان کلاب آلبوم عکسی را از شهر انزلی به عنوان هدیه ی سال نو برای کاربران خود آماده کرده است . “یاسین رحمان زاد” عکاس جوان و خوش ذوق “ملوان کلاب” این آلبوم را با نام “سیاه و سفید” تهیه کرده است که دیدن آن را به شما پیشنهاد می نماییم .

اختصاصی – ملوان کلاب آلبوم عکسی را از شهر انزلی به عنوان هدیه ی سال نو برای کاربران خود آماده کرده است . “یاسین رحمان زاد” عکاس جوان و خوش ذوق “ملوان کلاب” این آلبوم را با نام “سیاه و سفید” تهیه کرده است که دیدن آن را به شما پیشنهاد می نماییم .