دیدار دو تیم ملوان و راه آهن در ورزشگاه تختی انزلی با نتیجه مساوی به اتمام رسید.

دیدار دو تیم ملوان و راه آهن در ورزشگاه تختی انزلی با نتیجه مساوی به اتمام رسید.